Van frustraties en onbegrip naar

een goed functionerend en enthousiast team

SUZAN-BAREMAN---scherm-10

‘We waren al jaren een Integraal Kindcentrum, maar de samenwerking in de doorgaande lijn VVE verliep erg moeizaam.’ Met dat probleem klopten unitmanager Vera Bakker en directeur Sander Capello van IKC De Statie aan bij Suzan.

 

Complex probleem

‘Ik kende Suzan al uit het werkveld,’ begint Vera. ‘Ik vind haar een prettig persoon om mee te sparren en aangezien ze in de kinderopvang heeft gewerkt én samenwerkingen met scholen heeft meegemaakt, weet ze van de hoed en de rand.’ Nu ze bij IKC De Statie tegen een uitdaging aanliepen en een expert zochten voor ondersteuning, stelde Vera aan Sander voor om Suzan in te schakelen. ‘Ons probleem was complex’, legt Sander uit. ‘Het ging niet alleen om het maken van beleid voor de doorgaande lijn van kinderopvang en kleuters naar groep 3, maar vooral ook om de randvoorwaarden. We hadden namelijk te maken met een situatie van negativiteit, eilandjesvorming en een hoog personeelsverloop. Wat we dus vooral wilden, was een betere sfeer creëren en mensen in hun kracht zetten. Dat vraagt om intensieve begeleiding van een extern deskundige. Zelf heb je er niet de tijd voor en ben je er ook te nauw bij betrokken.’

Het valt of staat met plezier

Vera: ‘Binnen integrale kindcentra wil je opvang en school samenbrengen, maar het zijn twee verschillende werelden met verschillende wet- en regelgeving en culturen. Er is in aanvang weinig kennis van elkaars wereld en er heerst veel onbegrip. Dat leverde frustraties op, de samenwerking lag op zijn gat. Onze wens was dat de medewerkers het belang van de samenwerking zouden inzien, zonder vingerwijzen als het even niet lekker loopt. Om dat te bereiken is plezier in de samenwerking essentieel en laat Suzan dat nu perfect voor elkaar kunnen krijgen.’

De juiste zet

Suzan ging allereerst in gesprek met de individuele docenten. Sander: ‘Ze was aanwezig en beschikbaar voor iedereen en investeerde echt in de mensen voordat ze naar de groep en teamvorming ging. Dat was de juiste zet. Ze maakte een analyse van iedereen en legde uit hoe mensen met andere persoonlijke eigenschappen op een bepaalde manier kunnen reageren. Daarmee creëerde ze meer begrip voor elkaar. Zo hielp ze om weer de bruggen met elkaar te verbinden.’

SUZAN-BAREMAN---scherm-26

Vertrouwen snel gewekt

‘Suzan is heel mensgericht en sterk in het verbinden,’ gaat Vera verder. ‘Ze heeft letterlijk in kaart gebracht met wat voor typen mensen we te maken hebben. Hierdoor leerden de leerkrachten en pedagogisch medewerkers zichzelf beter kennen, maar ook hoe collega’s in elkaar zitten. Het vertrouwen bij Suzan was snel gewekt. Mensen vonden het fijn om met haar te praten, ook al waren bepaalde werkvormen buiten de comfortzone.’

Blije kinderen en enthousiaste medewerkers

Sander: ‘De frustratie, het onbegrip en de aannames, het is allemaal verleden tijd. We hebben nu een goed functionerend onderbouwteam waarin mensen in hun kracht staan en er meer begrip is voor elkaar. Samen hebben we inmiddels al veel bereikt, waaronder ontwikkelzones, themaplekken en werkgroepen. Natuurlijk zijn er nog wel eens hobbels, maar dan wordt er een goed gesprek gevoerd.’

Vera kan niet anders dan dat bevestigen: ‘We hebben een hele mooie samenwerking bereikt. Dit heeft echt zo’n enorme boost gekregen. Ik zie blije kinderen én enthousiaste medewerkers die in hun kracht zijn gezet. Echt top! Suzan is in staat geweest veranderingen aan te brengen, dat is ontzettend knap gedaan.’

SUZAN-BAREMAN---scherm-3

Fijn mens

‘Ik omschrijf Suzan als een echt mensen-mens,’ sluit Vera af. ‘Ze kan goed luisteren, weet precies welke richting ze op wil en doet dat in goed overleg. Dat is voor iedereen duidelijk en prettig.’ Sander: ‘Ik had al vanaf het begin een goede klik met Suzan. We zijn allebei geïnteresseerd in human design en hebben daar veel over gesproken. Daarnaast is ze professioneel en niet bang om pijnpunten te benoemen. Suzan is gewoon een fijn mens, dat hoor ik ook van collega’s.’

SUZAN-BAREMAN---scherm-11
Logo Symplistic

Je wordt doorgestuurd

Je wordt doorgestuurd naar een andere pagina.