SUZAN-BAREMAN---scherm-57

Aanbod

Ik bied cultuur-, structuur- en organisatievernieuwing om samenwerking te optimaliseren. Dat doe ik door betrokkenen inzicht te geven in zichzelf, de ander en hoe je elkaar beter begrijpt, complimenteert en versterkt. De oplossing ligt namelijk altijd in mensen: het individu, het team én het leiderschap. Die moet immers passend zijn. Ik maak het slechts concreet. Dat doe ik in drie fasen:

 1. We doen het samen
  In deze onderzoeksfase werken we vanuit individueel inzicht naar samenwerking. Eerst houd ik individuele gesprekken en vraag ik het team specifieke testen te doen. Daarna starten we met groepsgesprekken waarin ik vooral onderzoek doe naar de sfeer, cultuur en werkwijze in het team. Vervolgens ga ik tijdens mijn teamanalyse op zoek naar verbindingen tussen de unieke personen en maken we hier een start mee tijdens een teamsessie. De analyse wordt gevormd met input, en vanuit verlangens, van het team: bottum up!

   
 2. Van verlangen naar vernieuwen
  In deze fase gaat het om ‘doen’, waarbij er alle ruimte is voor ontwikkeling, groei en vernieuwing. De exacte invulling van deze fase is niet vastomlijnd, maar beweegt flexibel mee met de behoefte van de organisatie passend bij hun visie en kernwaarden. Mijn rol is om de verbinding te blijven stimuleren en de individuen, het team en het management te begeleiden in hun ontwikkeling. Zie mij maar als de aanvoerder die het proces begeleidt.
   
 3. Borging
  Mijn advies is om verschillende opfrismomenten in te plannen om te kijken hoe men ervoor staat en wat eventueel nog bijgesteld kan worden. Is er op individueel niveau bijvoorbeeld nog ondersteuning nodig of zijn er teamafspraken die moeten worden bijgesteld? Ervaring leert dat deze fase nét iets te makkelijk wordt vergeten, terwijl deze wel erg belangrijk is om de kwaliteit van het proces te borgen.
SUZAN-BAREMAN---scherm-55
Logo Symplistic

Je wordt doorgestuurd

Je wordt doorgestuurd naar een andere pagina.