SUZAN-BAREMAN---scherm-30

Nieuwe verbindingen maken door inzicht

Blog door Suzan Bareman

Met mijn bedrijf verkoop ik niet een paar schoenen of lekkernijen... Mijn persoonlijke kernwaarden zitten in mijn bedrijf en ik verkoop dus óók steeds een stukje van mezelf. Regelmatig hoor ik: zo tof hoe jij dit doet, communiceert of oppakt, kun je mij dit ook leren? Mijn advies is dan meestal: houd het persoonlijk!

 

Twee van mijn kernwaarden zijn inzicht en verbindend. Door mijn nieuwsgierigheid en passie voor mensen krijg ik makkelijk inzicht in zaken. Ik heb een soort trechter in me die overzicht en inzicht creëert. Ik praat makkelijk en pas mijn communicatie aan op de persoon zelf. Dit betekent ook dat ik er bewust mee bezig ben om de ander volledig te begrijpen vanuit zijn of haar visie en beleving op zaken. Op het moment dat ik inzicht heb in de gedachtegangen, ontstaat er overzicht in situaties. Dit geeft me vervolgens inzicht om iets te (her)structureren. Om daar te komen verplaats ik mezelf in de gedachtegang van de ander en probeer ik vanuit die gerichte wijze de persoon andere inzichten te geven, waardoor diegene mee gaat bewegen in de ontwikkelingen.

SUZAN-BAREMAN---scherm-32

Je bent zoveel meer dan je denkt
Als ik het bedrijf en de medewerkers nog niet ken, start ik altijd met een analyse. Wie werken er bij het bedrijf, wat is hun functie, hoe zien de structuren, verantwoordelijkheden en functieprofielen eruit? Ik laat de medewerkers testjes doen die hen inzicht geven over zichzelf. Daardoor krijg ik inzicht of ze actie-, sociaal- of inhoudsgericht zijn. Vervolgens ga ik de diepte in: wat brengt je hier, waarom ben je hier en niet ergens anders? Ik wil weten wie die persoon écht is. Ik ga op zoek naar hun eigenwaarden, zelfliefde en daarbij houd ik steeds in mijn gedachten: Jij bent zoveel meer dan je denkt. Ook kijk ik naar houdingen en gedrag. Het is deels mensenkennis, maar ook deels aanvoelen wat iemand nodig heeft. Ik schroom dan ook niet om de gevoelige snaar te raken en laat ook mijn eigen emoties zien. Door in verbinding te gaan met de persoon, voelt dit natuurlijk en vertrouwd. Bewustwording creëren bij die persoon, bij hoe hij of zij is en in het leven staat. Dat is fase 1! Door oprecht nieuwsgierige vragen te stellen en ze zelf ook mee te laten denken over hoe zij de status op dit moment ervaren, ontstaat er inzicht en verbinding.

Een flinke dosis positiviteit!

Inzicht en structuur maakt het mogelijk om voor nieuwe ideeën te zorgen. Ik kom vaak bij bedrijven waar de organisatiecultuur, sfeer en samenwerking niet optimaal of soms zelfs slecht is. Wat er dan nodig is, is een flinke dosis positiviteit en inzicht. Inzicht in elkaar, zichzelf én in het anders organiseren. Door samen in te steken op vernieuwing vanuit hun krachten, kwaliteiten en inzichten worden ze mede-eigenaar van de oplossing en het proces. Dit doet automatisch iets met de cultuur en sfeer binnen het team.

Liefde voor zichzelf én personeel

In mijn vak is een positieve mindset van groot belang. Ik denk in mogelijkheden en niet in beperkingen. Echter… ieders brein is er deels op gemaakt om negatief te denken, te oordelen of soms ook echt zo te communiceren. Ja, ook ik heb die valkuil. Zelf visualiseer en mediteer ik dan ook regelmatig, maar ook neem ik bewuste rustmomenten om mijn geest te voeden. Om zo mijn energie weer op een fijne manier te laten stromen. Ik geloof dat er verschillende energietypen zijn en dat die juist bepalen hoe iemand in het leven staat. Maar soms moet men eerst zichzelf en zijn of haar kwaliteiten goed leren kennen. Ook het stukje zelfliefde komt hier weer terug. Het allerliefste help ik mijn opdrachtgevers bij het vergroten van de liefde voor hun personeel. Ik help ze om hen echt te leren kennen in wie ze zijn en hoe ze hen het beste kunnen benaderen, informeren, ze in positie zetten én potenties en kwaliteiten kunnen benutten. Zet de medewerker in zijn/haar kracht! Dat weten te bereiken, dat is het mooiste wat er is!

SUZAN-BAREMAN---scherm-41
Logo Symplistic

Je wordt doorgestuurd

Je wordt doorgestuurd naar een andere pagina.