Meer communicatie, respect en begrip 

SUZAN-BAREMAN---scherm-44

Bij deze basisschool lagen meerdere opdrachten voor Suzan. De eerste opdracht was dat de onderlinge samenwerking in de onderbouw niet optimaal verliep. Hun werkwijze sloot niet op elkaar aan. Ze wilden beiden de samenwerking verbeteren.

‘Deze opdracht was voor mij echt genieten,’ vertelt Suzan. ‘Deze dames waren zó leergierig en wilden zo graag geholpen worden. Om te beginnen heb ik allemaal individuele gesprekken gevoerd, ze inzicht gegeven in hun teamrol én in hun persoonlijkheid. Ook deze inzichten van samenwerkende collega’s heb ik laten zien. Wat volgde was dat we samen een geluksvisie hebben opgesteld met acties die zij belangrijk vonden. Wat we uiteraard wel bleven doen, was het voeren van individuele gesprekken. Ik gaf ze vooral tips hoe ze het gesprek, het compliment en de waardering naar de collega’s konden uitspreken en laten blijken, dit vanuit positieve feedback.’

'Van werkdruk naar werkgeluk'

Direct een klik

Klant: ‘Vanwege het schrijven van mijn thesis ‘Van werkdruk naar werkgeluk’, heb ik contact gezocht met Suzan, die ik al kende vanuit haar vorige baan in de kinderopvang. Toen in diezelfde periode naar voren kwam dat de medewerkers van de onderbouw dichter naar elkaar wilden komen om een betere samenwerking aan te kunnen gaan, heb ik hier met Suzan over gebrainstormd. De betrokkenen voelden de klik met Suzan ook en zo zijn we tot een samenwerking gekomen.’

Motivatie aanwezig

Suzan: ‘Medewerkers hanteerden hun eigen werkwijze in de groep. Ze begrepen elkaar niet, waren negatief en de emoties liepen hoog op. Maar… ze wilden het allemaal wel héél graag. De motivatie was echt aanwezig, maar ze liepen vast op hoe het dan moest.’ Klant: ‘Een externe partij had naar mijn idee echt meerwaarde in dit proces, met name door de onafhankelijk rol.'

SUZAN-BAREMAN---scherm-54

Nieuwsgierigheid bij andere collega's

‘Wat leuk was aan deze opdracht, was dat ik de leerkrachten zag veranderen,’ aldus Suzan. ‘Ze werden positiever, ze kregen weer vertrouwen en pakten de tips ook echt op. Ze spraken naar elkaar, maar ook naar mij, hun tevredenheid uit. Deze begeleiding wekte de nieuwsgierigheid van de collega’s in andere groepen. Daarom wilden zij hun schoolplanperiode en visietraject ook door mij laten begeleiden. Dit vanuit de persoonlijke testen en vanuit persoonlijk vertrekpunt. Heel leuk vind ik dat. Ik vind het bijna jammer dat deze opdracht klaar is, want deze school is zo ontzettend leuk. Ik was hier zo welkom en de wil was echt aanwezig!’ Suzan had een dergelijk visietraject nog niet eerder begeleid, maar ze werd er erg enthousiast van. Ze stond er net zo in als Pipi Langkous: Ik heb het nog nooit gedaan, maar ik denk dat ik het wel kan.’

Meer communicatie, respect en begrip

Klant: ‘Suzan was erg doortastend en werkte op gevoel. Ze gaf de betrokkenen het gevoel dat ze ertoe doen en vergrootte het reflecterend vermogen. Hiermee hebben we bereikt dat er meer communicatie en respect is binnen het team én dat er meer begrip is voor elk individu. Wanneer het wenselijk is om medewerkers in hun kracht te zetten, dan is Suzan de aangewezen coach hierin!’

SUZAN-BAREMAN---scherm-37
Logo Symplistic

Je wordt doorgestuurd

Je wordt doorgestuurd naar een andere pagina.