Camping ONS BUITEN

SUZAN-BAREMAN---scherm-69

Camping ONS BUITEN in Oostkapelle heeft een transitie meegemaakt en heeft daarbij een heel andere identiteit en doelgroep aangetrokken voor hun nieuwe concept. De organisatiestructuur moest opnieuw vormgegeven worden. Eigenaren Gabriel en Dagmar wilden graag zelf geholpen worden om zodoende nóg beter te kunnen zijn voor hun personeel en hun gasten. Hiervoor schakelden ze een expert in: Suzan Bareman.

‘Het leuke aan deze opdrachtgevers is dat ze openstaan voor advies en begeleiding,’ vertelt Suzan. ‘Ze willen het écht. Misschien ook omdat ik me niet alleen richtte op het bedrijf, maar ook op de personen zelf en op hun privéleven en interesses. In deze drie aspecten hebben we een balans gezocht. Ook hebben we gekeken naar wat er voor het personeel werkte, aan de hand van hun kwaliteiten en interesses zijn er functieprofielen samengesteld. Verder zijn de interne communicatie en leiderschapsstijl aangescherpt en is er een nieuw personeelsbeleid/personeelshandboek samengesteld.’

Meer structuur

Dagmar, mede-eigenaresse ONS BUITEN: ‘Onze huidige structuren, zoals taakverdelingen en verantwoordelijkheden, klopten niet meer. We wilden meer structuur krijgen in het gehele team, zodat we een wendbare organisatie zouden worden.

Dat hier veel bij kwam kijken, dat hadden we wel voor ogen. We zijn er ons heel bewust van, dat als we iets veranderen het veel gevolgen heeft. Óók op het team. We waren er zelf al een langere tijd mee bezig, maar om verdere stappen te maken hadden we hulp nodig. Je doet zo’n traject er niet zomaar bij.’

Authentiek en flexibel

‘We besloten om een expert in te schakelen,’ gaat Dagmar verder. ‘Een communicatieadviseur waar we destijds mee werkten kwam met de naam Suzan Bareman. En… de klik was er meteen al. Vanaf de eerste 10 minuten! Suzan is echt zichzelf en heel authentiek: wat ze zegt meent ze ook.

Ook voelden we haar passie en merkten we dat ze haar eigen aanpak zou volgen. Uiteraard kan ze terugvallen op bestaande structuren, maar als het anders moet dan doet ze dat. Ze is heel flexibel en dat hadden we meteen door, het zit hem niet altijd in vaste banen en structuren. Ze is open minded en daar houden we van, dat doen we zelf ook. We voelden aan dat ze onze situatie meteen begreep.’

We vertrouwden haar neutraliteit

‘Suzan begon met de ondersteuning van ons managementteam, dus ook het inplannen van het managementoverleg, dit voorbereiden én leiden. Aanvullend hierop heeft ze 1-op-1 gesprekken gevoerd met medewerkers. Het is mooi om te zien hoe snel en goed ze zich in anderen kan verplaatsen.

Daarna is ze aan de slag gegaan met het opstellen van een goede bedrijfsstructuur en functieprofielen. Zo zijn er nieuwe functies in het leven geroepen. Suzan heeft hier sterk aan bijgedragen en kon ons uitleggen waarom we bepaalde functies zouden moeten inzetten. Ook hielp ze bij de sollicitatieprocedures en de onboarding van personeel. We vertrouwden haar neutraliteit!’

SUZAN-BAREMAN---scherm-76

Meer rust en vertrouwen

‘Samen met Suzan hebben we meer duidelijkheid in het team weten te bereiken. De teamvolwassenheid is enorm toegenomen en er is ook meer rust ontstaan, we doen veel minder ad hoc. Daarnaast is er meer vertrouwen in elkaar. Er vinden onderling volwassen gesprekken plaats en er is veel afstemming op de werkvloer. Concreet gezegd hebben we nu functies die veel beter binnen het geheel van de organisatie passen en zijn we minder kwetsbaar. En waar we veel waarde aan hechten,’ sluit Dagmar af. ‘Is aan werkgeluk. Als je volledig jezelf kunt zijn, dat is voor mij écht werkgeluk. Dit traject en deze transitie hebben zeker bijgedragen aan het werkgeluk. Bij ons voelt iedereen zich nu gezien en gehoord, ons personeel ervaart hierdoor werkgeluk en daardoor wij ook!’

Suzan: 'De ambities reiken verder en daarom gaan we de komende periode werken aan het stabiliseren van dit opgebouwde. We zijn nog aan het finetunen en vooral aan het borgen van alles wat we afgelopen jaar hebben gerealiseerd. Het succes is aanstekelijk en ONS BUITEN typeert zich als een bedrijf dat continu in beweging is en wil verbeteren en vooral nu in tijden dat de arbeidsmarkt schaars is. Het is een blijvend proces en ik ben hen heel dankbaar dat ik hier onderdeel van mag zijn en voorlopig nog blijf. Voor hen staat nu het hoogseizoen voor de deur en voor mij voelt het als vakantie om bij ONS BUITEN te zijn.'

Continue in beweging

SUZAN-BAREMAN---scherm-72-kopie-2
Logo Symplistic

Je wordt doorgestuurd

Je wordt doorgestuurd naar een andere pagina.