Basisschool St. Jozef Vlissingen

SUZAN-BAREMAN---scherm-22

Suzan kwam binnen bij Basisschool de St. Jozefschool in Vlissingen via haar vorige werkgever. De vraag? Het coachen van de onderbouwcoördinator. Na het eerste gesprek voelde Suzan dat het niet alleen de onderbouwcoördinator was die aan de bak moest… Het hele team én de directeur ook!

‘In eerste instantie had ik vooral behoefte aan een sparringpartner met betrekking tot de onderbouw,’ vertelt directeur Anoeska van den Noort. ‘Door ons bestuursbureau werd ik in contact gebracht met Suzan. Al snel besloten we om haar als teamcoach in te zetten. Het team stond daar ook zeker voor open, want er was een gezamenlijke wens om de stap te zetten naar een andere manier van werken. We gingen samen in gesprek over onze visie én de visie op onderwijs!’

Onderbouw anders georganiseerd

Suzan: ‘We hebben de onderbouw anders georganiseerd. Hierbij zijn we gestart bij de persoon zelf: Wie ben jij? Waarom werk jij hier? Wat heb jij de school en jezelf hier te bieden? Dit resulteerde er ook in dat er collega’s zijn vertrokken en dat er nieuwe zijn bijgekomen.’ Anoeska: ‘Zelf ben ik inmiddels ook geswitcht van baan, onder andere door de inzichten die ik kreeg tijdens het traject. Nu werk ik op een plek waar meer kansen en mogelijkheden voor mij zijn, iets dat ik heel graag wilde.’

Vertrouwensband en veiligheid

‘Het was achteraf gezien goed dat we een externe partij hebben ingeschakeld,’ gaat Anoeska verder. ‘Een partij die geen belangen heeft bij aanpassingen. Maar ook omdat er verschillende meningen binnen het team waren. Dit werd steeds ingewikkelder, ook als directeur vond ik het lastig om al deze verschillende personen, stijlen en belangen recht te doen. Suzan is met iedereen in gesprek gegaan, ze is in alle klassen gaan kijken en heeft iedereen gehoord. Dat zorgde ervoor dat er onder alle collega’s een gevoel van veiligheid ontstond. Ze wisten: Suzan is oké, wat ik met haar bespreek is vertrouwelijk. Ik had er alle vertrouwen in dat ze hier op een goede manier mee om zou gaan en dat ze waar nodig zaken met mij zou bespreken. Maar ik vond het vooral heel belangrijk dat collega’s een vertrouwensband opbouwden.’

Mega trots!

‘Vervolgens heeft Suzan een analyse gemaakt van wat ze had gezien en gehoord. Dit werd daarna besproken met het team. Dit zorgde ervoor dat er meer begrip en ruimte voor elkaar ontstond. Dit maakte het ook mogelijk dat collega’s op hun gedrag werden aangesproken.’ Suzan: ‘Dit traject begon enorm stroef, het team wilde wel praten, maar praten over gevoel bleek heel lastig te zijn. Toen ik ze beter leerde kennen en ze zich openstelden, konden we echt gaan bouwen. Inmiddels voel ik mezelf onderdeel van het team en ben ik vooral mega trots op hen!’

SUZAN-BAREMAN---scherm-28

Focus op het proces, niet op de inhoud

Anoeska: ‘Het gevoel dat ik bij Suzan had, was vanaf het eerste moment goed. Ze is een goede luisteraar, ze stelt de juiste vragen en kon direct de vinger op de juiste plek leggen. Haar aanpak was ook totaal anders dan wat ik tot op dat moment gewend was van begeleiding in de onderbouw. Veel onderbouwspecialisten richten zich op de inhoud. Suzan richt zich op het proces van samenwerking, keuzes maken, overleggen en besluiten nemen. Dat was precies wat nodig was, want aan inhoud komen de collega’s niet tekort. Die weten prima waar ze mee bezig zijn en zijn zeer ervaren en deskundige leerkrachten.’ Dit wordt beaamd door Suzan: ‘Het zijn doorgewinterde leerkrachten die al járen voor de klas staan. Het leuke was dat zij mij veel konden leren over het lesgeven in de onderbouw. Doordat ik open stond voor hun kennis, kreeg ik de ruimte om mijn kennis over te dragen. Dat ze mij zijn gaan vertrouwen en tot vernieuwing zijn overgegaan, maakt deze opdracht supertof.’

‘Wat we als team hebben bereikt,’ sluit Anoeska af, ‘is dat het werkplezier én het plezier in de samenwerking veel groter is geworden. Collega’s nemen meer verantwoordelijkheid en komen met ideeën. Zelf kijk ik met een heel goed gevoel terug op het traject, ik heb er veel van geleerd. Dat komt ook door de andere invalshoeken die Suzan met zich meebrengt, ze denkt out of the box. Wat ik dan ook als tip wil meegeven aan andere scholen of leidinggevenden: wees niet bang om iemand te vragen om mee te kijken en indien nodig zelf wat afstand te nemen van de situatie. Het gaat ook over zorgen voor jezelf: wat heb ik nodig om deze situatie het hoofd te kunnen bieden? In ons geval was dat Suzan!’

Werkplezier vergroot

SUZAN-BAREMAN---scherm-11
Logo Symplistic

Je wordt doorgestuurd

Je wordt doorgestuurd naar een andere pagina.