Project- en procesbegeleiding

Het begeleiden van processen op het gebied van innovatie, kwaliteitszorg, professionalisering, beleidsontwikkeling en implementatie van nieuwe werkprocessen.

Ik beschik over veel kinderopvang ervaring, samenwerkingen in de doorgaande lijnen tussen kinderopvang en onderwijs, IKC (Integrale kindcentra’s), (zorg) preventiewerk en adviserende processen bij het sociaal domein bij de verschillende Zeeuwse gemeenten. 

14
11

Hoe ga ik te werk?

Als begeleider van een proces help ik een proces zodanig in te richten of bij te sturen dat dit gunstig verloopt voor de betrokken partijen of deelnemers.

Bij procesbegeleiding met teams, organisaties en ketenpartners draait het vaak om het tot stand brengen van verbinding.

Verbinding is voor mij de energie die bestaat tussen mensen wanneer zij zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelen. Het draait hierbij om focus, eigenaarsschap en samenwerking. 

  • Focus: mensen of partijen met verschillende belangen komen tot een gezamenlijke inspiratie en een gemeenschappelijk doel.
  • Eigenaarschap: betrokkenen voelen zich verantwoordelijk een individuele bijdrage te leveren aan het gemeenschappelijke doel.
  • Samenwerking: betrokkenen bereiken samen meer dan ieder apart.

Heb je interesse of wil je meer informatie?

Neem contact op

13

Velden met een * zijn verplicht.

Logo Symplistic

Je wordt doorgestuurd

Je wordt doorgestuurd naar een andere pagina.